pishtaz jet
آموزش ساده mysql

آموزش mysql و sql – نحوه استفاده از mysql

نحوه استفاده آنها در mysql و phpmyadmin دوستان در این گام می خواهیم روال کلی کار با mysql و دستورات sql را آموزش دهیم در گام اول نیاز است که برای کار با mysql یک رایط داشته باشیم . این رابط ها نقش واسط ما برای اجرای دستورات در موتور ادامه مطلب…

آموزش ساده mysql

آموزش mysql و sql – معرفی

دوره آموزش mysql به صورت کاربردی – پارت اول (معرفی و نصب) sql مخفف Structured Query Language می باشد که کاربرد آن در دسترسی به بانک اطلاعاتی به صورت مسقیم یا با استفاده از برنامه های دیگر می باشد . به طور کل می توان گفت تمامی برنامه های بزرگ دنیا ادامه مطلب…