fragment در اندروید kotlin

آموزش کاتلین

 fragmnet  در kotlin چیست ؟ و موارد کاربردش چیست ؟

فرگمنت یک امکان اندوید استدیو می باشد که شما می توانید در آن از چند activity و یا sub activity استفاده نمایید و روال آن دقیقا همانند روال معمولی می باشد در واقع هر activity یک layout , d و یک فایل کد به زبان کاتلین دارد و فرگمنت به تنهایی قابلیتی ندارد و قدرت آن به هنگام تعویض activity ها می باشد .

موارد کاربرد بسیار بالایی دارد ولی از عمده موارد کاربرد آن در استفاده از منوهای پایینب می باشد (‌bottom navigation menu )  همانند استارتاپهای بزرگ مانند بهشت و یا دیوار .

همانگونه که مشاده می فرمایید در این مدل برنامه ها با انتخاب منوی قسمت پایین صفحات برنامه عوض می شود. و درون آن چندین activity بارگزاری می شود.

متدهای fragment

()onAttach : این متد هنگامی که فرگمنت به اکتیویتی اضافه شده خوانده می شود.
()onCreate : این متد برای مقداردهی در هنگام ساخت فرگمنت فراخوانی می شود.
()onCreateView : این متد زمانی فراخوانده می شود که فرگمنت ایجاد شده و آماده ساخت واسط کاربری (UI) است. در اکتیویتی این وظیفه بر عهده onCreate() بود.
()onActivityCreated : این متد در زمانی فراخوانده می شود که اکتیویتی میزبان فرگمنت اجرا شده است.
()onStart : این متد زمانی فراخوانده می شود که رابط کاربری فرگمنت آماده نمایش است.
()onResume : در این زمان فرگمنت فعال است.
()onPause و ()onStop : این متد در زمان پایان فعالیت فرگمنت اجرا می شود و اگر لازم است چیزی ذخیره شود در این مرحله باید انجام داد.
()onDestroyView : این متد زمانی فراخوانده می شود که UI فرگمنت از اکتیویتی حذف می شود.
()onDestroy : در زمان انتهای حیات فرگمنت این متد اجرا می شود.
()onDetach : زمانی فراخوانده می شود که فرگمنت به طور کامل از اکتیویتی میزبان خود جدا شده است.
از مفاهیم فاصله گرفته و با ذکر مثالهایی، آموزش را ادامه می دهم.

پروژه ساخت برنامه bottom navigation menu

پیشنیازها

گام اول ساخت پروژه kotlin

یک پروژه جدید در اندروید استدیو بسازید :

همانگونه که مشاهده می نمایید شما می بایست تیک پشتیباانی از کاتلین را بزتید .

پس از ساخت پروژه جدید نیاز است که شما امکان کاتلین را فراهم سازید .

پیشنهاد پیرو برای شما :   نصب Linux Nginx MySQL PHP بر روی لینوکس

در گام بعد محتوای فایل res/layout/activlty_main.xml که شما اصلی برنامه می باشد به صوزت زیر در می آوزیم:

ساخت منو در کاتلین

پس از آن نیاز است فایل منویمان را بسازیم در آدرس :res/menu/navigation.xml

همانگونه که مشاهده می فرمایید منوی ما شامل سه ایتم می باشد .

در گام بعدی نیاز است شما محتوای اضلی منو را به هم در فایل MainActivity.kt. وصل نماید :

پیشنهاد پیرو برای شما :   آموزش reactJS

تست برنامه:

مدیریت رویدادها در کاتلین

به منظور استفاده از منو ها باید آنها را در بذنه اصلی فایل MainActivity.kt. به صورت زیر تعریف نمایید :

در این قطعه کد معرفی می نماییم که در صورت انتخاب هر متو چه اتفاقی بیافتد که در این کد فقط گزینه هایمان هوض می شود ولی شما می توانید activity های متفاوت تعریف نمایید و آنهای را برای هر منو صدا بزنید.

ساخت صفحات در کاتلین

به منظور ساخت یک صفحه یا به اصطلاح فرگمنت fragment دوفایل زیر را با محتوای مشحص شده می سازیم:

SongsFragment.kt:

R.layout.fragment_songs

بهتر است فایلهای فرگمنت دیگری بسازید و در انتها محتویات فایل اصلی در همان جایی که منو ها را تعریف نمودیم تغییرات زیر را بدهیم:

اجرای برنامه :

امیدواریم از آموزش ما لدت برده باشید بزودی آموزش تصویری کامل کاتلین در وب سایت piero.it قرار می دهیم .

منبع:https://code.tutsplus.com

نویسنده م ومترجم: پیروز جنابی

نوشته ای از ویکی پدیا فارسی

 

 

 

موارد محبوب شما