تلفن تماســـ :‌۰۳۱۳۶۵۱۹۰۴۰ - ۰۳۱۳۶۸۵۶۲۴۸ | واتســـآپ :‌۰۹۱۳۰۸۷۸۰۰۹

بهترین CRM های دنیا

CRM مخفف CUSTUMER REAL SHIP که به نام های اتلاق می شود که کلیه امور مرتبط با مشتری را سازمان دهی می کند. البته در برخی از CRM ها بیشرفته عملیاتی انبار داری حسابداری و اتوماسیون ایمیل هم بشتیبانی می شود. تقریبا می تواند گفت هر شرکت یا سازمان نیازمند ادامه مطلب…