تلفن تماســـ :‌۰۳۱۳۶۵۱۹۰۴۰ - ۰۳۱۳۶۸۵۶۲۴۸ | واتســـآپ :‌۰۹۱۳۰۸۷۸۰۰۹

نحوه ساخت هلپر در لاراول

منتشرشده توسط مدیر پیرو در تاریخ

هلپر ها در لاراول

هلپر های به منظور ساخت متدهای عمومی استفاده می شود . در واقع شما با ساخت متد در هلپرها امکان اسفاده آن در همه جا را دارید .

از این گونه متده برای کارهای سبک و پر استفاده می باشد، توجه داشته باشید گارهای سنگین را با این گونه متدها انجام نمی دهند کارهایی مثل چاپ قیمت و یا چاپ تاریخ ، تبدیلات و … از این گونه متدها استفاده می شود .

Laravel Helpers

به منظور ساخت هلپر نیاز است ایتدا یک فولدر به نام Helpers درون پوشته اصلی app بسازید و یک فایل به نام زیر درون آن بسازید main_helper.php توجه داشته باشدی این اسامی دلخواه می باشد .

در مرحله بعد فایل را به auto_load در فایل composer.json معرفی می کنیم به صورت زیر :

و در گام بعدی فایل composer را با استفاده از دستور زیر اتولاد می نماییم .

اکنون تمامی متدهای در فایل مورد نظر به طور مثال متدهای زیر در همه برنامه قابل استفاده می باشد :

 

پیشنهاد پیرو برای شما :   هوک (hooks) در کد ایگنایتر