فونت کاتلین

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
آموزش کاتلین

کتابخانه calligraphy در اندروید

آموزش تنظیم یکجای فونت کاتلین

در این آموزش یاد میگیریم که یک فونت را در برنامه های اندروید فقط یک بار تنظیم نماییم.

در این مقاله آموزشی می پردازیم به تنظیم فونت سراسری برای اپلیکیشن مان در کل برنامه به زبان kotlin است . در واقع شما نیاز نیست که یک فونت را برای هر ویو یا دکمه تنظیم نمایید.

فقط کافی است طبق روش زیر پیش روید تا کل یک اکتیویتی دارای یک فونت شود:

ابتدا برای فونت کاتلین کافی است depencency زیر را درون build.gradle اضافه می نمابیم.

dependencies {
  compile 'uk.co.chrisjenx:calligraphy:2.3.0'
}

 

در گام بعد گزینه sync را در بالای ضفحه انتخاب می نماییم و منتظر می مانیم تا برنامه sync شود .

 

(بدلیل فیلتر بودن باید درون تنظیمات اندروید استدیو پزوکسی تنظیم گردد .  آموزش کامل به صورت تصویری درون سایت قرار می گیرذ)

ساخت پوشه فونت در اندروید

جهت بارگزاری فونت درون اندروید استدیو کافی است روی پوشه app کلیک راست کرده و به new/folder/Assets folder زده وفونت دلخواهمان را درون پوشه app/assets قرار دهید.\

در گام بعدی به فایل mainActivity.kt می رویم و فایلهای کدهای زیر را در قسمتهای برنامه اضافه می نماییم.

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    CalligraphyConfig.initDefault(CalligraphyConfig.Builder()
        .setDefaultFontPath("fonts/vazir.ttf")
        .setFontAttrId(R.attr.fontPath)
        .build()
    )
    setContentView(R.layout.activity_main)


  }

  override fun attachBaseContext(newBase: Context) {
    super.attachBaseContext(CalligraphyContextWrapper.wrap(newBase))
  }
}

به منظور اطلاعات بیشتر در خصوص این کتابخانه به آدرس روبه رو بروید: کتابخانه کالیگرافی برای فونت کاتلین

پیشنهاد پیرو برای شما :   داکر در لاراول ۸ - نصب لاراول ۸
مدیر پیرو

مدیر پیرو

نظرتان را بیان نمایید

عضویت در خبر نامه