دابل کلیک جهت خروج در کاتلین

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
آموزش کاتلین

کد خروج در اندروید کاتلین با استفاده دوبار کلیک کردن برروی back

یکی از دیگر کد های کاربردی که در اکثر اپلیکیشن هایی که دارای طراحی مناسب هستند دیده می شود قابلیت خروج آنها با زدن دوبار دکمه بازگشت است.

 

با استفاده از دکمه back را نوشته و بررسی کنید که اگر برای اولین بار در صفحه اول برنامه بر روی آن کلیک شده بود، پیغام دهد برای خروج دوبار کلیک کنید و با استفاده از کد ها بررسی کنید اگر این کار تا چند ثانیه پس از اولین بار انجام شده بود برنامه را ببندید در غیر این صورت ( زمانی بیشتر از چند ثانیه از اولین فشردن back سپری شده بود) دوباره پیغام برای خروج یک بار دیگر بر روی دکمه back را کلیک کنید را نمایش دهد.

  private var back_pressed: Long = 0
  override fun onBackPressed() {
    if (back_pressed + 2000 > System.currentTimeMillis()) {
      super.onBackPressed()
      this.finish()
      
    } else {
      Toast.makeText(baseContext, "برای خروج دوبار کلیک کنید", Toast.LENGTH_SHORT).show()
      back_pressed = System.currentTimeMillis()
    }
  }

 

پیشنهاد پیرو برای شما :   داکر در لاراول ۸ - نصب لاراول ۸
مدیر پیرو

مدیر پیرو

نظرتان را بیان نمایید

عضویت در خبر نامه