آموزش لینوکس (LINUX)

لینوکس برترین سیستم عامل دنیا برای مشترکین ، برنامه نویسان و سرورها می باشد .که شما با یادگیری آم در هر لول کاری می توانید از رقبایتان برتر باشید.
در این دوره آموزش شما فقط نیاز می باشد مباحث پایه کامپیوتر را بلد باشید و بعد اط آن ابتدا یاد می گیرید چگونه از ویندوز به لینوکس مهاجرت کنید و  در ادامه بتوانید یک مدیر سرور شوید 

دوره آموزش تصویری کد ایگنایتر

دوره مقدماتی تکمیل گردید.

جلسه اول : آموزش لینوکس در 29 دقیقه (رایگان)

چرا مهاجرت به لینوکس ، لینوکس بهشت برنامه نویسان ، بررسی توزیع های مختلف لینوکس